Joukkueet


Tiedotteet

Ei tiedotteita.

Pelaaja
Jäsenen kuva
#12
Minna Seppälä
Jäsenen kuva
Taru Heikkilä
Jäsenen kuva
Milja Veilo
Jäsenen kuva
Annika Haara
Jäsenen kuva
#15
Katariina Nuttunen
Jäsenen kuva
Sari Rask
Jäsenen kuva
Sanni Rask
Jäsenen kuva
Jenni Masalin
Jäsenen kuva
#7
Jemina Mökkönen
Jäsenen kuva
#3
Elmi Piipponen
Jäsenen kuva
Katriina Viitala
Jäsenen kuva
#21
Lucinda Kuusela
Jäsenen kuva
#28
Laura Heiskanen
Jäsenen kuva
#19
Tia Utunen
Jäsenen kuva
Aada Turpeinen
Jäsenen kuva
Vilma Berghäll
Jäsenen kuva
#14
Kia Lyytikäinen
Jäsenen kuva
#39
Hilla Voutilainen
Jäsenen kuva
#89
Sara Partanen
Jäsenen kuva
#52
Iina Kytölä
Jäsenen kuva
#74
Inka Kärkkäinen
Jäsenen kuva
Jenni Mikkola
Jäsenen kuva
Emmi Rantakari
Jäsenen kuva
Jenna Kuisma
Jäsenen kuva
Amanda Finnbäck
Jäsenen kuva
#41
Siiri Luostari
Jäsenen kuva
Vilja Turunen
Jäsenen kuva
Iines Ponkiniemi
Jäsenen kuva
Ava Muhonen
Jäsenen kuva
#55
Miila Holopainen
Jäsenen kuva
#24
Micaela Miyamoto
Jäsenen kuva
#42
Ella Sallinen
Jäsenen kuva
Saana Vehma
Jäsenen kuva
Janniina Virsu
Jäsenen kuva
Ida Adler
Jäsenen kuva
Jenna Oikarinen
Jäsenen kuva
Jenna Vekkeli
Jäsenen kuva
Noora Huovinen
Jäsenen kuva
Katarina Keränen
Jäsenen kuva
Minna Kosonen
Jäsenen kuva
Maarit Lappalainen
Jäsenen kuva
Merja Hämäläinen
Jäsenen kuva
Päivi Salo
Jäsenen kuva
Raija Kyhälä
Jäsenen kuva
Saija Ryömä
Jäsenen kuva
#88
Inka Nieminen
Jäsenen kuva
#9
Julia Ilkas
Jäsenen kuva
Elli Turunen
Jäsenen kuva
Erin Viitanen
Jäsenen kuva
Kaisa Puttonen
Jäsenen kuva
#45
Nelli Weckström
Jäsenen kuva
Olivia Koski
Jäsenen kuva
Iida Levälampi
Jäsenen kuva
Linda Mölsä
Jäsenen kuva
Salla Naakka
Jäsenen kuva
Minna Koivisto
Jäsenen kuva
Miia Railio
Jäsenen kuva
#10
Riina Sallinen
Jäsenen kuva
Iina Kupiainen
Jäsenen kuva
#18
Claudia Levander
Jäsenen kuva
#14
Emmi Helminen
Maalivahti
Jäsenen kuva
Riina Marila
Jäsenen kuva
#41
Emilia Nurmikoski
Jäsenen kuva
#30
Laura Backlund
Jäsenen kuva
#88
Emma Kekkonen
Jäsenen kuva
Elsa Ikola
Jäsenen kuva
Junella Riikonen
Valmentaja
Jäsenen kuva
Opri Aromaa
Jäsenen kuva
Pasi Nurmikoski
Jäsenen kuva
Saana Mäntylä
Jäsenen kuva
Juha-Matti Sallinen
Jäsenen kuva
Mika Kukkanen
Jäsenen kuva
Vesa Paavola
Jäsenen kuva
Aki Luotola
Jäsenen kuva
Hanna Nevalainen
Jäsenen kuva
Reijo Kuusela
Jäsenen kuva
Juha Berghäll
Jäsenen kuva
Eveliina Pensala
Jäsenen kuva
Ville Holopainen
Jäsenen kuva
Jun Miyamoto
Huoltaja
Jäsenen kuva
Marjo Mökkönen
Jäsenen kuva
Sanna Kytölä
Jäsenen kuva
Eeva Sallinen
Jäsenen kuva
Markku Luostari
Jäsenen kuva
Virve Virsu
Jäsenen kuva
Kimmo Hallikainen
Jäsenen kuva
Salla Vehma
Jojo
Jäsenen kuva
Petra Haataja
Jäsenen kuva
Milla Savolainen
Jäsenen kuva
Miikka Rantanen
Jäsenen kuva
Katja Huotari
Jäsenen kuva
Eeva Tolppanen
Jäsenen kuva
Satu Tuokkola
Jäsenen kuva
Kirsi Ilkas
Rahastonhoitaja
Jäsenen kuva
Matti Kekkonen
Jäsenen kuva
Heidi Turunen
Jäsenen kuva
Leena Keinänen
Jäsenen kuva
Pasi Nieminen
Vierailija
Jäsenen kuva
#55
Mona Sallinen
Jäsenen kuva
#93
Hilma Rantanen
Jäsenen kuva
#2
Verna Hyttinen
Jäsenen kuva
#4
Paula Koivunen
Jäsenen kuva
#8
Mariel Kaitsa
Jäsenen kuva
#68
Alexandra Miyamoto