BLUE RINGS RY YLIMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Blue Rings ry ylimääräinen kokous 2021

Lauantai 16.10.2021 klo 13:00

Tuusulan jäähalli 1 neuvottelutila.

Esityslista

  1. Avataan kokous.
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
  3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
  4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  5. Hyväksytään kokouksen esityslista.
  6. Esitetään tilikauden 2020-2021 tilinpäätös.
  7. Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä.
  8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
  9. Valitaan tilintarkastajat tilikaudelle 2021-2022.
  10. Päätetään kokous