RINGETTELIITTO TIEDOTTAA 9.8.2021

Huomioitavaa alkusyksyn toiminnassa koronapandemiaan liittyen

Koronapandemia ei kesän aikana ole hellittänyt, vaan tautitilanne vaihtelee edelleen eripuolilla maata. Olemme lähes viime sarjakauden päätöstä vastaavassa tilanteessa, vaikka erityisesti lasten ja nuorten sekä aikuisten harrastetoiminnan osalta kevennyksiä on saatu rajoituksiin ja suosituksiin. Harjoitus- ja kilpailutoiminta voi jatkua viranomaisohjeita noudattaen. Nyt elokuun alkaessa monet seurat ja joukkueet ovat jo palanneet takaisin ringettetoimintaan, joten haluamme muistuttaa seuroja varmistamaan terveysturvallisen toiminnan.

Suomen Ringetteliitto noudattaa toiminnassaan viranomaisten ohjeistuksia, suosituksia ja määräyksiä liittyen harjoittelu- ja kilpailutoimintaan. Pyydämme seuroja ja joukkueiden toimihenkilöitä seuraamaan edelleen tiiviisti oman toimialueensa viranomaisten ohjeita ja noudattamaan niitä.

Olympiakomitea päivittää säännöllisesti ohjeita lajeille viranomaismääräysten pohjalta. Viimeisimmät ja voimassa olevat lajiliittojen ohjeet ja linjaukset löydät kyseisestä ohjeesta. Lopulliset päätökset ja määräykset antaa kuitenkin aina asiaa käsittelevä alueellinen tai paikallinen viranomainen.

Tiedotamme ennen sarjakauden alkua lisää koronatilanteesta, kun saamme lisätietoa elokuun aikana. Liitto tulee myös päivittämään alkavaa kilpailukautta koskevat koronaohjeet otteluiden järjestämiseen ja mahdollisiin kauden keskeytyksiin liittyen.

Elokuun lopussa järjestettävä C-SM-turnaus tullaan järjestämään suunnitellusti, mikäli koronatilanne ei merkittävästi heikkene ja rajoituksia lisätä. Turnaus tullaan järjestämään erityisjärjestelyin AVI:lta saatujen ohjeiden mukaan ilman yleisöä. Turnausjärjestäjä ja liitto informoi osallistuvia joukkueita turnauksen järjestelyistä ja koronaohjeista erikseen hyvissä ajoin ennen turnausta.

Ringeten harjoitustoiminnassa huomioitavaa

Kevään ja kesän aikana seuroissa on siirrytty harjoittelemaan alkavan kilpailukauden joukkueissa ja harjoitusryhmissä. Suosittelemme edelleen, että seurassa harjoitellaan vakiintuneissa harjoitusryhmissä eikä harjoitusryhmiä sekoiteta keskenään. Näin voimme toiminnallamme minimoida ryhmien välisen liikenteen ja ylimääräiset kontaktit.

Joukkueissa on hyvä kerrata maskin käytön, käsienpesun ja muut hygieniaan liittyvät toimintaohjeet. Nämä löytyvät mm. yllä mainitusta Olympiakomitean ohjeesta.

Lisätietoa ringetteseurojen toimialueilla olevista rajoituksista ja suosituksista:

Aluehallintoviraston nettisivut

Sairaanhoitopiirit:

Etelä-Suomen alue: Helsingin ja Uudenmaan, sekä Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirit

Itä-Suomen alue: Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirit

Länsi-Suomen alue: Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit

Lisäksi ajankohtaista tietoa koronavirukseen liittyen löydät Valtioneuvoston ja THL:n nettisivuilla.

Lisätiedot: 

Toiminnanjohtaja Anu Pitkänen toiminnanjohtaja@ringette.fi p. 050 3759223